QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

  1. Tất cả sản phẩm bán ra được LAPTOP KIM TÚ bảo hành 03-12 tháng về phần cứng, đổi trả trong 15 ngày đầu nếu xảy ra lỗi, LAPTOP KIM TÚ bảo trì và hỗ trợ phần mềm trọn đời máy.
  2. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.